Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.

TBAV'dan yapılan açıklamaya göre:

"11 Temmuz 2018 tarihli polis operasyonu ve devamındaki adli süreçte, arkadaş camiamıza yöneltilen en temel suçlamalardan biri TCK’nun 220. Maddesi’nde tanımlanan “SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA” iddiasıdır.

Daha önce de Sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarımıza husumet duyan bir takım karanlık çevreler  tarafından müteaddit defalar ortaya atılan bu asılsız iddianın akılla, mantıkla, vicdanla ve hukukla bağdaşmadığını ortaya koyan birçok somut delil bulunmaktadır:

BİRİNCİSİ:Fahri Başkanımız Sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarımızın oluşturduğu TBAV camiası, ortak fikri ve kültürel değerler etrafında bir araya gelmiş kişilerden oluşan bir sivil toplum kuruluşudur. Tamamen bir gönül birlikteliği olan bu bir araya gelişte, hiç bir suç işleme düşüncesi bulunmamaktadır. TBAV camiası mensuplarının biraraya geliş sebepleri fikri ve kültürel çalışmalar yapmaktır. 40 yılı aşkın süredir kamuoyunun gözleri önünde gerçekleştirilen (bu kitapta size bazı örneklerini sunacağımız) sayısız fikri ve kültürel etkinlik, bu gerçeğin yadsınamaz somut dellillerini oluşturmaktadır.

İKİNCİSİ:TBAV camiası mensubu arkadaşlarımız daha önce de husumetli çevrelerin benzer iftiralarının hedefi oldukları için, “suç örgütü” iddiası çeşitli mahkemeler ve savcılıklar tarafından müteaddit defalar araştırılmış ve soruşturulmuştur. İlgili mahkeme ve savcılılıklar, bu konuda, aynı kanun maddesi çerçevesinde yaptıkları soruşturmalar ve yargılamalar neticesinde, Sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarımızı hedef alan “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” iddiasının gerçek dışı olduğuna karar vermişlerdir. Dolayısıyla bu iddianın asılsız olduğu halihazırda yargı kararlarıyla da sabittir.

ÜÇÜNCÜSÜ:TCK. 220. Maddesinde tanımlanan “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçunun kanuni unsurlarının hiçbiri bu soruşturma dosyasında oluşmamıştır."

Kaynak: https://adnanoktargercekleri.com