Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...

Adnan Oktar'ın arkadaşlarına ait şirketler TMSF ye devredilmişti. TMSF Muhiddin Gülal 86 şirket için 10 milyon gibi çok düşük bir değer biçti.

Bu düşük değer herhangi bir mali suçun ve kara para aklama olamayacağının delili oldu.

"MALİ SUÇLAR İŞLENDİĞİNE DAİR İDDİALARA YÖNELİK CEVAPLAR 

Öncelikle belirtmeliyiz ki, Sayın Adnan Oktar yaşamını İslam ahlakının hakikatlerine ve bunların ilanına adamış samimi bir mümindir. Tek gayesi, Cenab-ı Allah’ın rızasını kazanmaktır. Hayatında bunun dışında hiçbir şeye itibar ve iltifat etmemiş ve hiçbir zaman maddiyat peşinde olmamıştır. Hayatı boyunca maruz kaldığı birçok zulüm, haksızlık, eziyet ve iftiraya rağmen 40 yıldır ilmi mücadelesine kararlılıkla devam etmesi ve bu süreçte kitap, belgesel, makale, TV programı gibi dünya çapında takdir gören onbinlerce ilmi ve kültürel eserin ortaya çıkmasına vesile olması da bu gerçeğin yadsınamaz bir delilini oluşturmaktadır.

Nitekim basında yer alan bazı uydurma haberlerdeki bilgilerin aksine, Sayın Adnan Oktar’ın milyar dolarlık malvarlığı, şirketleri, villaları, yatları, uçakları yoktur. İşin aslı, Sayın Adnan Oktar üzerine kayıtlı hiçbir malvarlığı bulunmamaktadır. Hiçbir şirkete ortak değildir. Aynı zamanda herhangi bir bankada hesabı da bulunmamaktadır.Malvarlığı sayılabilecek olmamakla beraber, babası Yusuf OKTAR’dan kalma, Ankara’da Samanpazarı semtinde değeri çok düşük eski harabe bir evde 160’da 20 hissesi bulunmaktadır. MASAK Raporu incelendiğinde Sayın Adnan Oktar’ın yukarıda açıkladığımız durumu açıkça ortaya çıkacaktır."

Bir başka açıklamada: 

"TMSF Başkanı’nın demeci Sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarımızı aklamıştır

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal 15 Ocak 2019 tarihinde yapmış olduğu bir basın toplantısında, TMSF’nin kontrolündeki şirketler hakkında bilgi verirken şirketlerimize de değinmiştir. Bilindiği üzere, 11 Temmuz 2018 tarihli polis operasyonuyla birlikte arkadaşlarımıza ait 86 adet şirkete elkonulmuş ve bu şirketlerin yönetimini TMSF üstlenmişti.

Basında yapılan “yargısız infazlar” sırasında en çok kullanılan haberler, bu şirketler üzerinden güya dolandırıcılık, kara para aklama, kredi yolsuzluğu gibi mali suçlar işlendiğine dair asılsız iddialara dayanmaktaydı. Bu uydurma haberler, Sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarımızın malvarlıklarını yüzmilyonlarca dolar seviyesinde göstermeye çalışmış, hatta bir gazete bu miktarı 1 MİLYAR DOLAR olarak telaffuz etmişti!

Öncelikle TMSF Başkanı Sayın Gülal’ın demecindeki bir hatayı düzelterek başlayalım: Gülal’ın “Adnan Oktar’ın 86 şirketini tespit ettik” ifadesi gerçeği yansıtmamaktadır. Doğrusu şu şekildedir: Adnan Oktar’ın hiçbir şirkette sahipliği ya da ortaklığı bulunmamaktadır. Daha önce de ifade ettiğimiz üzere, Sayın Adnan Oktar’ın hiçbir şirketi yoktur. Bu demeçte, Muhiddin Gülal’ın “Adnan Oktar’ın arkadaşlarıyla ilgili soruşturmada farklı kişilere ait 86 şirket tespit ettik” demek istediğini düşünüyoruz.

Şimdi ise Sayın Gülal’ın demecindeki, basında daha önce çıkan gerçek dışı haberleri bir nevi tekzip edip yalanladığı bölümden bahsetmek istiyoruz.

Sayın Gülal, demecinin devamında “Adnan Oktar ile alakalı çok bir şey yok aslında, 10 milyonTL seviyesinde şirketlerin aktif büyüklüğü söz konusu” diyerek çok önemli bir bilgi vermiştir.

Yani basında yer alan “milyar dolarlık malvarlığı” iddiası bizzat TMSF tarafından yalanlanmıştır."

Kaynak: https://www.adnanoktargercekleri.com/oku/basin-kitabi/4